Onderhoud van de openbare ruimte


De openbare ruimte moet schoon, veilig en netjes zijn. De bewoners van uw gemeente moeten kunnen genieten van het openbaar groen. Daar is een zorgvuldige aanleg én goed onderhoud voor nodig. Maaien van groenstroken, parken en kunstwerken, straatwerkzaamheden, boomverzorging, onkruidvrij houden van borders en verhardingen horen bij de dagelijkse verzorging van de openbare ruimte.

Curatio Landscaping richt zich op het inrichten en onderhouden van het openbare ruimte en terreinbeheer.Hierbij richten wij ons op een duurzame wijze van werken voor de natuur.

Buiten gewoon groenonderhoud

Openbaar groen draait om de uitstraling en beleving van de openbare ruimte. De openbare ruimtes vragen een ieder om een andere of specialistische aanpak. Curatio Landscaping heeft dan ook haar naast de opdrachtgever, ook vaak te maken met eventuele gebruikers of burgers tijdens de uitvoer van de werkzaamheden. Hierin zetten wij beide partijen centraal om eventuele problemen in de toekomst voor te zijn.
Daarbij kunnen we dankzij onze volledige bedrijfsvoering een compleet aanbod bieden wanneer het gaat om de verschillende onderhoudswerken.

Tijdelijke inhuur van hoveniers

Wilt u altijd een beroep kunnen doen op specialistische hoveniers? Neem dan contact met ons op via het formulier. Samen bekijken we hoe we u kunnen helpen met het onderhoud van het openbare groen in uw gemeente. Ook voor het onderhoud van bedrijfsterreinen kunt u bij ons terecht.